Positiivinen organisaatiokulttuuri on avain menestykseen

ja mahdollistaa muutoksen

Asiakaskokemuksen nousun myötä yritykset ovat palkanneet asiakaskokemusjohtajia, sekä ulkoistaneet asiakaskokemuksen tutkimusta ja mittaamista. Samalla kuitenkin usein unohdetaan asiakaskokemukseen suurelta osin vaikuttava tekijä: organisaatiokulttuuri.

Organisaatiokulttuuri vaikuttaa suoraan työntekijäkokemukseen eli siihen minkälaista töissä on olla. Jos päivittäin työssäkäynti tuntuu pahalta, ei työntekijä myöskään palvele organisaatiota parhaalla mahdollisella tavalla. Hunosti voivan yrityksen työntekijät usein pitävät kehitysideat itsellään, ovat sairaslomalla enemmän, odottavat kaiken ohjaamisen tulevan esimiehiltä ja käyttävät ajastaan suuren etsien uutta työpaikkaa.

Tyytyväiset työntekijät taasen uskaltavat esittää kehitysehdotuksia ja tehdä itsenäisiä päätöksiä. He ovat terveempiä ja käyttävät osan ajastaan omien soveltuvien kontaktiensa rekrytoimiseen organisaatioon.

Vuoropuhelulla voittoon

Organisaatiokulttuuria kehittämisessä on tärkeintä aloittaa vuoropuhelu organisaation eri sidosryhmien kesken. Vuoropuhelu voidaan käynnistää työpajatyöskentelyllä, jonka jälkeen organisaatiolle toimitetaan turvallinen ja anonyymi palautteenantokanava, joka on läpinäkyvä kaikille osapuolille, ja jonka tuloksia koko organisaatio voi seurata.